Klasztor w Einsiedeln, miejsce gdzie współistnieją: wiara, historia, kultura i współczesność

Klasztor w Einsiedeln to unikalne miejsce na mapie Szwajcarii i Europy, jeden z ważniejszych przystanków na Drodze św. Jakuba. Przybywają tutaj pielgrzymi chcący pokłonić się Matce Boskiej z Einsiedeln oraz turyści, którzy chcą poznać historię tego wielowiekowego miejsca, gdzie żyją i pracują mnisi reguły benedyktyńskiej. Co roku Einsiedeln jest celem pielgrzymek i wizyt około 800 000 odwiedzających.

Klasztor Einsiedeln wraz z opactwem i kościołem katedralnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mauritiusa to wzorcowe opactwo benedyktynów, w którym mieszka około czterdziestu mnichów, stanowiące miejsce kultury, edukacji i spotkań od ponad tysiąca lat.

Historia opactwa zaczęła się od Meinrada z Einsiedeln. Urodzony około 800 roku Meinrad został mnichem, a później przyjął święcenia kapłańskie. Szukając odosobnienia, w 828 roku w szwajcarskim lesie Einsiedeln założył pustelnię, którą po jego tragicznej śmierci w 861 roku, przez 80 lat zamieszkiwali pustelnicy a następnie zbudowano w jej miejscu opactwo i kościół w Einsiedeln. Według legendy kościół został konsekrowany w 948 roku osobiście przez Jezusa Chrystusa na cześć jego matki Marii. Był to początek tradycji pielgrzymek do Kaplicy Zbawiciela, która w średniowieczu przekształciła się w pielgrzymki maryjne. Najstarsza zachowana wzmianka o pielgrzymce do Einsiedeln pochodzi z początku XIV wieku, jednak z pewnością pielgrzymowano tutaj już wcześniej.
Historia klasztoru i społeczeństwa mieszają się więc w ponad tysiącletniej historii, oprócz podstawowych zadań związanych prowadzeniem klasztoru, organizowaniem nabożeństw, wydarzeń religijnych i kulturalnych, zakonnicy prowadzą także klasztorną szkołę, gimnazjum (kolegiatę) i kształci uczniów w różnorodnych rzemiosłach, a także różne przedsiębiorstwa klasztorne.

Wspaniały, przestronny kompleks barokowy skonstruowano zgodnie z benedyktyńską regułą, według której klasztor powinien mieścić wszystko, co niezbędne do codziennego funkcjonowania. Od setek lat znajduje się tutaj biblioteka klasztorna, która dokumentuje życie mnichów, zawiera unikalne opisy minionych epok, obyczajów i zwyczajów. Ponadto klasztor prowadzi największą prywatną bibliotekę muzyczną w Szwajcarii, zawierającą dzieła pochodzące z X wieku. Tradycją jest hodowla koni, znanych w Europie jako „Cavalli della Madonna”, które wykorzystywano do wyrębu lasów, rolnictwa, czy transportu.
Licznie odwiedzający regularnie słuchają koncertów i prezentacji muzycznych odbywających się w kościele klasztornym oraz w dużej sali klasztornej. Szczególną atrakcją są słynne koncerty organowe odbywające się w lipcu i sierpniu.

W wakacje mnisi zapraszają mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat na letni pobyt w klasztorze, podczas którego uczestnicy poznają życie klasztorne od wewnątrz, dowiadują się więcej o sposobie życia mnichów, poznają ich kulturę i sztukę.  

Wizyta w Einsiedeln - jednym z najbardziej malowniczych klasztorów w Szwajcarii, da wam możliwość poznania życia za murami klasztornymi, prawdziwego dotknięcia historii, kultury i tradycji tego miejsca, ale i pozwoli lepiej zrozumieć historię i tradycje miasteczka Einsiedeln i jego społeczności.

Ruszajmy w drogę!

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że jesteś z niej zadowolony