Stowarzyszenie

Shrines of Europe

Kim jesteśmy

Shrines of Europe - Stowarzyszenie Miast Sanktuariów Europy tworzy siedem miast, w których znajdują się główne ośrodki pielgrzymek kultu maryjnego: Altötting (Niemcy), Częstochowa (Polska), Einsiedeln (Szwajcaria), Fátima/Ourém (Portugalia), Loreto (Włochy), Lourdes (Francja) i Mariazell (Austria). 

Współpraca naszych siedmiu miast opiera się na ekumenicznym i duchowym charakterze pielgrzymek. Łączą nas także podobieństwa między regionami, rozwój społeczno-gospodarczy i urbanistyczny.   

Jednym z zadań stowarzyszenia jest umożliwienie pielgrzymom i turystom odkrywania naszych krajów i ich szlaków kulturowych, m.in. dzięki współpracy prywatno-instytucjonalnej.

W ciągu ostatnich 25 lat Stowarzyszenie Sanktuariów Europy podjęło wiele inicjatyw służących dzieleniu się wiedzą, dobrymi praktykami zarządzania i planowania, w oparciu o zaangażowanie i współpracę członków. Wszyscy partnerzy zorganizowali konferencje i międzynarodowe spotkania dotyczące wyzwań, przed jakimi stoi turystyka regionalna, debatowano również na temat społecznego i kulturalnego rozwoju pielgrzymowania. 

Ze względu na pojawienie się nowych potrzeb i wymogów, w dniu 4 grudnia 2020 r. oficjalnie zarejestrowano "The Shrines of Europe - Stowarzyszenie Miast Sanktuariów Europy". 

Celem stowarzyszenia jest skuteczna i trafna odpowiedź na potrzeby i preferencje pielgrzymów i podróżujących. Chcemy stworzyć więzi pomiędzy wszystkimi organizatorami oparte na turystyce religijnej poprzez zapewnienie usług i produktów, które wspierają działalność religijną, promują szlaki turystyczne, dziedzictwo kulturowe, informują o festiwalach i tradycjach będących częścią dziedzictwa każdego obszaru. 

Sanktuaria Europy zapewniają także bezpieczeństwo, wyjątkowe przeżycia oraz wspierają pielgrzymów i gości w ich drodze, aby mogli doznać duchowej pociechy i nabrać nowych sił do życia.

Cele Stowarzyszenia Shrines of Europe

Poniższe cele strategiczne stanowią ramy, które określają, co jest ważne w strategii organizacji w perspektywie długoterminowej:

  • Wzmocnienie roli i znaczenia sanktuariów Europy oraz promowanie ściślejszej współpracy w ramach sieci.
  • Opracowanie wspólnej wizji polityki na przyszłość oraz zarządzanie wspólną marką poprzez wprowadzenie strategii marketingowej.
  • Prowadzenie wspólnych działań kulturalnych, twórczych i społecznych poprzez programy wymiany, zrównoważone działania, współtworzenie lub dzielenie się zasobami w celu wzmocnienia polityki kultury, promocji dziedzictwa i innowacji twórczych w każdym z miast członkowskich.
  • Potwierdzanie wartości europejskich i przyczynianie się do dialogu międzykulturowego, międzypokoleniowego i pokojowego.
  • Stworzenie "Szlaku Kulturowego" w celu wzmocnienia współpracy i promocji zarówno sieci, jak i miast będących jej członkami.
  • Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami.
  • Rozpoznanie miast-sanktuariów, które w przyszłości mogą dołączyć do sieci.
  • Promowanie miast na arenie międzynarodowej jako istotnych celów podróży sieciowych w Europie, oferujących wyjątkowe doświadczenia związane z wiarą, duchowością, kulturą i rozrywką.
  • Współpraca z partnerami w celu zróżnicowania rynków i odbiorców docelowych.
  • Pozyskiwanie źródeł finansowania w celu zwiększenia skuteczności działania i efektywności Stowarzyszenia.

Nasza wizja

Nasze wielowiekowe dziedzictwo oraz  różnorodna historia kultury, stworzyły tożsamość miast sanktuariów. Doskonale odzwierciedla to wartości wyznawane przez miasta i ma wielki wpływ na nasze społeczności oraz kraje, wykracza także daleko poza nasze granice.

Z tych powodów członkowie "Sanktuariów Europy" niosą europejskie ideały, historie  i wartości, które promujemy pod wspólną marką, aby zaprosić ludzi z całego świata do odwiedzenia i odkrycia tych historycznych miejsc wiary w Europie.

Pielgrzymi i goście będą witani w naszych społecznościach z radością i otwartymi ramionami, zapraszani do zagłębienia się w tradycje i kulturę każdej z gmin, a także do odkrywania otaczającego nas regionu i łączących nas więzi.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że jesteś z niej zadowolony